جهان بانو، جهانِ بانوان است، بانوانی آسمانی، از ازل تا حال، جهان بانو داستانی‌ست نه تنها برای زنان، که درباره‌ی زنان برای شناخت ایشان… روایتی از سیره و سیر زندگانی زنانی نام آشنا و غریب. روایت عشق، گذشت، فداکاری، شجاعت، پاکی و صداقت… این نمایش نه توصیه به کار و عملی خاص، که تنها توصیفی‌ست از جهان بانوانی آسمانی.
  • {{error}}
کد برای شما پیامک شده است.
  • {{error}}

به دلیل محدودیت مکانی، با هر شماره موبایل فقط یک بار امکان ثبت نام وجود دارد. در صورت ثبت‌نام و عدم حضور از پدیرش مجدد شما معذور خواهیم بود.

  • {{error}}
  • {{error}}
  • {{error}}
  • {{error}}

نمایش بزرگ «جهان بانو»

{{ticket.name}}
کد ثبت‌نام: {{ticket.code}}
{{ticket.datetime_fa}}
تعداد نفرات: {{ ticket.count }}
از پذیرفتن نفرات، بیش از تعداد ثبت‌نامی معذوریم.

آدرس محل نمایش: بوستان ولایت، درب شماره ۳
مسیریابی
همراه داشتن کد پیگیری یا تصویر این بلیت در هنگام ورود به سالن الزامی است.
حداقل ۳۰ دقیقه قبل از زمان درج شده بر روی بلیت در محل نمایش حاضر باشید.
درب‌های ورودی رأس ساعت ۱۹:۳۰ بسته خواهد شد و از پذیرش مخاطبین معذوریم.
این نمایش حاوی صداهای مهیب و انفجار است.
بانوان باردار ،خردسالان و سالمندان از ورود به سالن خودداری نمایند.
از همراه داشتن اجسام حجیم، کالسکه و غیره خودداری نمایید.
هزینه‌ی بلیت این نمایش توسط حامیان آن پرداخت شده و برای عموم رایگان عرضه شده لذا خرید و فروش بلیت شرعأ حرام است.
کد برای شما پیامک شده است.
  • {{error}}